Бобринецька районна рада

Декларації

Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2, пункті 5 частини 1 статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. >>>

__________________________________________________________________________

Інформація про результати перевірки

факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали)

у виконавчому апараті Бобринецької районної ради, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”

Відповідно до частини 2 статті 49 Закону України “Про запобігання корупції”, Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Бобринецької районної ради перевірено факт подання працівниками виконавчого апарату районної ради - посадовими особами місцевого самоврядування (суб'єктами декларування), які тут працюють (працювали), щорічних декларацій за 2019 рік, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Станом на 02 червня 2020 року всі посадові особи місцевого самоврядування, які працюють (працювали) у виконавчому апараті районної ради, подали декларації до 01 червня 2020 року, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

__________________________________________________________________________