Бобринецька районна рада

Запобігання корупції

Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції

"Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 р. № 158

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «Роль інститутів громадянського суспільства у протидії поширення корупції в Україні» (м. Кропивницький, 23 травня 2018 року) >> Резолюція Круглого столу.pdf

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 413 "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" з технічною можливістю виходу на сайт Верховної Ради України

Рекомендації до чергового етапу електронного декларування

Рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Звертаємо увагу на пункти 3, 4, 8, 16 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 301 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"(далі - Зміни), а саме:

пункт 3 Змін: до підпункту 234 пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 912: "234) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";" - (набирають чинності з 1 січня 2016 року);

пункт 4 Змін: до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731:

1) у розділі 1:пункт 21 викласти в такій редакції:

"21) медична довідка про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я (у разі проходження особою спеціальної перевірки);";

пункт 3 виключити ("декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру"); - (набирання чинності з 1 січня 2016 року);

2) у розділі 3:

абзац третій виключити ("Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подається в порядку та за формою, передбаченими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"); - (набирає чинності з 1 січня 2016 року );

в абзаці четвертому слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".

пункт 8 Змін: до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169:

1) в абзаці п'ятому пункту 7 слово "безпосередньо" замінити словом "прямо";

2) у пункті 13: (набирання чинності з 1 січня 2016 року)

абзац шостий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".";

пункт 16 Змін: до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" - набрання чинності з 29.05.2015 року.